ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

ในการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ไทยจะมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา เพราะประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตสมัยของคนเรา โดยการศึกษาเล่าเรียนว่าในสมัยนั้นมีวิถีชีวิตการดำรงชีวิตอย่างไร


มีความคิดอะไร มีวัฒนธรรมแบบใด รวมทั้งการสร้างผลงานออกมานั้นส่งผลเสียอย่างไรกับในตอนช่วงปัจจุบัน ก็เลยอาจพูดได้ว่าการดำรงชีพในด้านต่างๆของคนในยุคนั้นอยู่ภายใต้กติกาอะไรมาบ้าง แต่การที่คนสามารถที่จะติดต่อกันได้เรื่องเวลาก็เพราะเหตุว่ามนุษย์มีความรู้ความเข้าใจฐานรากกับระบบขณะเดียวกัน

ในยุคประวัติศาสตร์ไทยที่กินขณะหลายร้อยปี แล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆทางประวัติศาสตร์ล้นหลาม นักประวัติศาสตร์ก็เลยได้กำหนดตอนปละตอนทางประวัติศาสตร์ขึ้นเพื่อนึกออกง่าย และเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันรวมถึงเพื่อรู้จุดแข็งของแต่ละยุคแต่ละสมัย ไปจวบจนกระทั่งให้ความใส่ใจต่อปีศักราช โดยเจาะจงเป็นพุทธศักราช(พ.ศ.) และ จุลศักราช(จ.ศ.) อื่นๆอีกมากมาย

สำหรับการเจาะจงตอนทางประวัติศาสตร์นั้นจะกำหนดตามรูปการณ์ที่เด่นๆในตอนนั้นๆดังเช่น เมื่อกล่าวถึงในขณะที่มนุษย์เรายังไม่มีการกำหนดตัวหนังสือสำหรับใช้บันทึกเรื่องราวก็กำหนดเป็นตอนๆก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนั้นนิยมใช้กฏเกณฑ์การแบ่งตามอาณาจักรหรือราชจังหวัด หรือ แบ่งตามเชื้อสายและก็แบ่งตามลักษณะสำคัญของประวัติศาสตร์

การนับและการเปรียบเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย

พุทธศักราช (พ.ศ.) ใช้พันแพร่หลายในประเทศที่ราษฎรนับถือศาสนาพุทธ เป็นต้นว่า ไทย ลาว ประเทศพม่า รวมถึงเขมร โดยไทยเริ่มใช้ พ.ศ. มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็ใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นจ้นไป จนถึงมาถึงในตอนนี้

จุลศักราช (จ.ศ.) เป็นศักราชของเมียนมาร์สมัยประเทศพม่าก่อนแพร่เข้ามาในไทย นิยมใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยต่างๆทั้งสมัยอยุธยา สมัยจังหวัดสุโขทัย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

มหาศักราช (มัธยมศ.จ.) เป็นศักราชที่เริ่มใช้ในประเทศประเทศอินเดียโดยพระเจ้ากนิษกะที่ตระกูลกุษาณะทรงตั้ง และก็ต่อมาได้แพร่หลายไปยังดินแดนที่ได้รับอารยธรรมอินเดีย ศักราชพบได้มากในจารึกสมัยจังหวัดสุโขทัยและจากนั้นก็จารึกในดินแดนไทยรุ่นแรกๆการเปรียบเทียบมหาศักราชนั้นเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 621

รัตนโกสินทร์ (รัตนโกสินทร์ศก) เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางมีความคิดขั้นใช้ในตรงกลางรัชสมัยของท่าน โดนเริ่มนับ รัตนโกสินทร์ศก 1 ในปีที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจังหวัดราชบุรีเป็นพ.ศ.2325 การเปรียบเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 2324

นอกเหนือจากการนับศักราชที่กล่าวมาทั้งสิ้นนั้น บ้างครั้งบางสถานะการณ์ที่เราไม่ต้องนับเวลาอย่างละเอียดลออโดยการเจาะต้องศักราช ก็อาจนับเวลากว้างๆได้อีก ดังเช่น สหัสวรรษหมายถึงเวลาในรอบ 1000 ปี ศตวรรษมีความหมายว่า เวลาในรอบ 100 ปี ทศวรรษเป็น เวลาในรอบ 10 ปี อื่นๆอีกมากมาย